Wróć do publikacji

Intelliseq zebrał 7,5 mln PLN na dalszą ekspansję i rozwój technologii do analizy DNA

Obecny w naszym portfelu od 2018 r. Intelliseq specjalizuje się w obszarze diagnostyki molekularnej, tworząc narzędzia bioinformatyczne do pełnej i automatycznej analizy danych genetycznych. Portfolio klientów buduje m.in. w USA i Azji.

Krakowska spółka zamknęła rundę inwestycyjną w wysokości 7,5 mln PLN. Pozyskane środki Intelliseq przeznaczy m.in. na utworzenie międzynarodowej sieci sprzedaży, globalną promocję i marketing, a także rozbudowę flagowego produktu IntelliseqFlow.

Ostatnie lata uwidoczniły znaczenie diagnostyki molekularnej w skutecznym rozpoznawaniu chorób, ich leczeniu oraz profilaktyce. Dynamiczny rozwój tego sektora to m.in. efekt rosnącej dostępności i malejących kosztów sekwencjonowania DNA. Kierunek branży wyznaczają dziś innowacyjne, wykorzystujące nowe technologie metody analizy dużych danych genetycznych. Beneficjentem wzmożonego zapotrzebowania na takie usługi jest polska spółka Intelliseq. Właśnie zamknęła rundę inwestycyjną, otrzymując od inwestorów łącznie 7,5 mln PLN. Pieniądze popłynęły głównie z funduszu YouNick Mint, ale też od aniołów biznesu z COBIN Angels oraz inwestorów prywatnych związanych z branżą medyczną: to ceniona za wkład w rozwój diagnostyki molekularnej dr hab. n. med. Anna Wójcicka – współzałożycielka laboratorium Warsaw Genomics, a także Marcin Mańdziak – prezes Europejskiego Funduszu Medycznego, czy Tomasz Stefańczyk – właściciel prywatnego Centrum Medycznego Klara oraz największego laboratorium ortodontycznego w Polsce. Unfold.vc również wziął udział w rundzie.

Dla nas Intelliseq to modelowy przykład połączenia nauki i biznesu. Spółka konsekwentnie realizuje projekty badawcze i je komercjalizuje, głównie poprzez sprzedaż zagraniczną. Zamknięta runda pozwoli zwiększyć ekspozycję na rynki międzynarodowe. Co istotne, koszt odczytania pełnego genomu człowieka stale spada, a medycyna precyzyjna staje się coraz bardziej powszechna. Cieszymy się, że poprzez zaangażowanie w Intelliseq możemy być częścią tych rewolucyjnych zmian w obszarze opieki zdrowotnej. Mocno wierzymy w potencjał spółki i jej liderów, w tym maratonie biegniemy z nimi dalej mówi Rafał Sobczak z Unfold.vc, funduszu, będącego pierwszym prywatnym inwestorem Intelliseq.

Każdą decyzję inwestycyjną podejmujemy zgodnie ze strategią zakładającą, że nowa spółka portfelowa w
momencie wyjścia będzie tzw. „fund-makerem”, zwracając z nawiązką całą kapitalizację funduszu. Tak też
patrzymy na Intelliseq
mówi Aleksander Kłósek, partner zarządzający w Open Innovation by YouNick Mint.
Dwucyfrowa dynamika rynku, na którym działa spółka i wykładniczy wzrost w zakresie wykorzystania danych
genomowych na przestrzeni ostatniej dekady, to niewątpliwie sprzyjające jej trendy. Do inwestycji przekonał
nas ponadto kompetentny zespół założycieli, którzy z niespotykaną determinacją realizują założone cele,
budując sprzedaż i rozpoznawalność firmy w skali globalnej. Wierzę, że w ciągu najbliższych miesięcy będziemy
świadkami dynamicznego rozwoju Intelliseq z korzyścią dla jej klientów i akcjonariuszy
dodaje Aleksander
Kłósek.

Od pomysłu do komercjalizacji

Intelliseq powstał w 2014 r. z inicjatywy wywodzących się z PAN naukowców – Klaudii Szlarczyk-Smolany, Marcina Piechoty, Michała Korostyńskiego i Sławomira Gołdy. Dziś, liczący 15 osób interdyscyplinarny zespół tworzy zaawansowane narzędzia bioinformatyczne dla diagnostyki, terapii i prewencji chorób w oparciu o dane genetyczne. W ostatnim roku spółka opracowała platformę chmurową IntelliseqFlow. Innowacyjna technologia do analizy surowych danych genetycznych wykorzystuje m.in. sztuczną inteligencję i autorskie modele obliczeniowe. Z gotowym produktem polski Intelliseq podbija rynki zagraniczne. Z oferty spółki korzysta m.in. największa sieć laboratoriów klinicznych w Indonezji, Prodia. W ostatnim czasie Intelliseq podpisał też umowę z globalnym partnerem dystrybucyjnym działającym na terenie Azji. To singapurski oddział firmy T-Systems, będącej częścią Deutsche Telekomu. Dostęp do technologii polskiej spółki będą mieć laboratoria i szpitale również w Singapurze, Chinach, Malezji czy Tajlandii.

Pozyskane środki pozwolą nam na dalszą komercjalizację produktu. Chcemy ugruntować swoją pozycję
przede wszystkim w USA, gdzie realizowaliśmy już projekty z zakresu genetyki konsumenckiej i diagnostyki oraz
na rynku azjatyckim, który rozwija się bardzo szybko w obszarze sekwencjonowania i genetyki. Wiemy, że
nawet najbardziej dopracowany pod względem technologicznym produkt potrzebuje uwiarygodnienia. W tej
chwili konieczne jest rozszerzenie międzynarodowej sieci kontaktów, globalna promocja opracowanej
technologii oraz wzmocnienie segmentu sprzedaży i zawieranie partnerstw branżowych z dużymi podmiotami.
W planach mamy również dalszą rozbudowę funkcjonalną IntelliseqFlow
mówi dr Klaudia Szklarczyk-
Smolana, współzałożycielka i CEO Intelliseq.

Potrzeba zaawansowanych technologii

Badania naukowe dostarczają coraz więcej informacji na temat znaczenia różnych wariantów genetycznych. By analiza tak obszernych zbiorów danych była kompleksowa i z korzyścią dla pacjenta, wymaga wykwalifikowanych osób w obszarze bioinformatyki oraz specjalistycznych narzędzi IT.

W laboratoriach raport z danych genetycznych przygotowywany jest zazwyczaj manualnie, co powoduje, że proces analizy jest powolny i kosztowny. My chcemy te działanie uprościć i upowszechnić, a tym samym zapewnić lepszą analizę DNA zarówno małym laboratoriom, jak i dużym koncernom. Szanse na masową komercjalizację naszej technologii zwiększa np. brak opłat na wstępie. W odróżnieniu od globalnych konkurentów pobierających opłatę za licencję, nasz klient płaci za konkretną analizę danychpodkreśla dr Marcin Piechota, wiceprezes spółki.

Intelliseq oferuje gotowe ścieżki analizy w zakresie chorób genetycznych, nowotworów, farmakogenomiki,
transkryptomiki czy genetyki konsumenckiej. To właśnie w tym ostatnim obszarze twórcy firmy widzą olbrzymi
potencjał.

Analiza genomów osób zdrowych, chcących wiedzieć, jakie mają predyspozycje do chorób czy występowania
określonych cech to już nie mglista wizja przyszłości. Mamy coraz bardziej świadome społeczeństwo, chcące
poznać swoją biologię i dostosować styl życia do predyspozycji genetycznych. Spektrum cech oraz znaczenie
różnic w sekwencji DNA, które możemy przewidywać, szybko rośnie wraz z postępem wiedzy naukowej

tłumaczy dr hab. Michał Korostyński, drugi z wiceprezesów Intelliseq.                                                                        

Krótki przystanek w drodze po następną rundę                                                                                    

Spółka nie zwalnia tempa i maksymalnie za półtora roku planuje iść po kolejne środki, tym razem od
inwestorów globalnych.

Krótkie okno czasowe przed realizacją kolejnych planów biznesowych to dla nas silna motywacja, by
pozyskany kapitał wykorzystać bardzo precyzyjnie, podwyższając wartość spółki, a dzięki temu sięgnąć po
więcej już zagranicą – mówi szefowa Intelliseq. – Kiedy rozpoczynaliśmy działania komercyjne, realizowaliśmy
głównie sprzedaż customowych usług bioinformatycznych. Przechodząc na model chmurowy zwiększamy
zasięg, co pozwoli też osiągnąć oczekiwaną skalę samej spółce. Wierzymy, że wiedza i doświadczenie
inwestorów pomoże nam w dalszym budowaniu globalnego biznesu. Następny krok? Pozyskanie kolejnych
międzynarodowych klientów i skokowy wzrost przychodó
w – prognozuje Klaudia Szklarczyk-
Smolana.                                                      

Spółka planuje zwiększenie zatrudnienia, by m.in. ustrukturyzować sprzedaż produktu w Polsce i zagranicą.
Poszukuje osób z doświadczeniem w sprzedaży B2B w branży Life Science/MedTech.

Wróć do publikacji

Dołącz do naszej paczki!