Current Reports

Data publikacji: 07.05.2018

9/2018 Resignation of a member of the supervisory board

Venture Inc SA (“Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 06.07.2018 wpłynęło do siedziby Spółki pismo informujące o złożeniu przez Dariusza Ciborskiego rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, w zawiadomieniu nie podano przyczyny rezygnacji.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. W sprawie informacji bieżących i okresowych […]

EBI

Join our portfolio!