Current Reports

Data publikacji: 07.05.2018

8/2018 List of shareholders holding 5% or more of total voting rights at the Ordinary General Meeting on 8 june 2018

Zarząd Spółki Venture Inc SA(“Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 8 czerwca 2018 roku (“Zgromadzenie”) posiadały co najmniej 5% głosów ogólnej liczby na tym Zgromadzeniu: 1. Jakub Sitarz – 8 454 667 głosów, co stanowiło 28,33% liczby głosów na Zgromadzeniu i 28,33% głosów ogółem w Spółce. 2. Maciej Jarzębowski – 8 454 667 głosów, co stanowiło 28,33% liczby głosów na Zgromadzeniu i 28,33% głosów ogółem w Spółce. 3. Mariusz Ciepły – 8 454 667 głosów, co stanowiło 28,33% liczby głosów na Zgromadzeniu i 28,33% głosów ogółem w Spółce.

Join our portfolio!