Current Reports

Data publikacji: 07.05.2018

11/2018 Correction of the periodic report 1/2018 of 14 november 2018 r.

 

Zarząd Spółki Venture Inc S.A. informuje, iż w raporcie okresowym kwartalnym 1/2018 Q z dnia 14 listopada 2018 r. nastąpiła oczywista omyłka pisarska przy wskazaniu numeru kwartału, który powinien mieć nr 3/2018 Q zamiast 1/2018 Q.  W związku z tym faktem Emitent dokonuje korekty numeracji raportu okresowego nr 1/2018 Q z dnia 14 listopada 2018 r. w ten sposób, że oznacza go numerem 3/2018 Q.

Ponadto Emitent informuje, iż nastąpiła oczywista omyłka pisarska w tabeli Wybrane dane finansowe przy wskazaniu kwartałów, które powinny być oznaczone w następujący sposób: 3 kwartał(y) zamiast 1 kwartał(y).

ESPI

Join our portfolio!