Current Reports

Data publikacji: 28.01.2022

1/2022 (ESPI) – Dates of publication of periodic reports by the Company in 2022

Działając zgodnie z § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] _Rozporządzenie_, Zarząd Venture INC ASI S.A _Spółka_ informuje o terminach przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2022 roku:

1. Jednostkowy Raport Roczny za rok obrotowy – w dniu 4 marca 2022 r.

2.Jednostkowe Raporty Kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:
– raport za I kwartał 2022 r. – w dniu 16 maja 2022 r.
– raport za III kwartał 2022 r. – w dniu 14 listopada 2022 r.

3.Jednostkowy Raport półroczny za I półrocze 2022 r. – w dniu 12 września 2022 r.

Ponadto Emitent informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował odpowiednio raportów okresowych za II kwartał 2022 roku oraz raportów okresowych za IV kwartał 2021 roku.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Join our portfolio!